Jeg er medstifter af Øresund Synergy kompetence-netværk som er en organisation, som skaber løsninger med fokus på nye former for arbejdsorganisation. Disse løsninger fremmer Øresund Synergy's samlede mål: at øge både sundhed og innovation – såvel for virksomheder som for deres medarbejdere

Øresund Synergy skaber “BÆREDYGTIG INNOVATION” – som bygger på sundhed, stabilitet og personligt overskud blandt medarbejderne.

Øresund Synergy hjælper virksomheder til at opnå nyskabende strukturer for arbejdsprocesser internt i organisationen og nye kontaktflader uden for organisationen samt til at skabe nye mål og værdier for organisationen som helhed – som står over for mere og mere krævende lokale, globale og miljømæssige udfordringer. Øresund Synergy hjælper medarbejdere via en positiv udvikling af virksomhedens sundhedsklima og nye kommunikationsstrukturer samt via personlig arbejds- og sundhedsrelateret rådgivning.

Øresund Synergy er et kompetence-netværk bestående af dygtige erhvervspsykologer sociologer og forskere med årtiers erfaring – fra både Danmark, Sverige, Belgien og US - inden for humant og effektivt design af arbejdsmiljø og arbejdsorganisation – med henblik på både at fremme innovation, medarbejdertrivsel og -sundhed i organisationen og hos de ansatte.

Samtidig er vi i Øresund Synergy blandt verdens førende inden for organisations- og sundhedsforskning samt inden for udvikling af værktøjer til at håndtere forandringsprocesser. Vi har et aktivt globalt netværk, og vi skaber nytænkende organisationsdesign.

 

Jeg har desuden interesseret mig for, og skrevet om, well-being, øget sundhed og trivsel og reducering af stress gennem mange år.

Mit speciale er well-being i verdenskontest. Jeg ser på samfundets og kulturens indflydelse på subjektiv well-being.

Tema 1. Det ene niveau er relateret til mikroprocesser for udvikling og opnåelse af personlige mål. Dette sker i individets lokale sociale kontekst.

Tema 2. Det andet niveau er samfundets rammebetingelser – de faktorer der er nødvendige for at forklare tværkulturelle variationer i well-being.

Jeg skriver også om hvad teoretiske tilgange som fx positiv psykologi og den i tiden meget anvendte interventionsform coaching, kan bidrage med i forhold til well-being, og her inddrager jeg den sociale kontekst på mikro- og makroniveau.

I relation til disse temaer ser jeg også på den meget omtalte observation af at danskerne er verdens lykkeligste folk.